இதழ்-24

குறுக்கெழுத்துப்போட்டி – 20

மேலிருந்து கீழ்

 1. பாம்பு இதற்கு மயங்கும்.
 2. காளிதாசரால் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்களுள் ஒன்று.
 3. ஐவகை நிலங்களுள் ஒன்று. ( தலைகீழ்)
 4. மன்னாரின் மறுபெயர்.
 5. புத்தி
 6. கம்பராமாயணத்தில் வாலியின் மனைவி.
 7. பாண்டியர்களின்  மறுபெயர்களில் ஒன்று
 8. சுளகு 
 9. காஞ்சிபுரம் இதற்குப் புகழ் பெற்ற நகரம்.
 10. நிலம் ( தலைகீழ்)

இடமிருந்து வலம்

 1. கோவலன் – மாதவி ஆகியோரின் மகள்.
 2. பெண் (குழம்பி)
 3. உலகம்
 4. வழி
 5. அறம்
 6. பனை
 7. அம்பு
 8. வயிறு

Related posts

ஈழச்சூழலியல் – 11

Thumi2021

மருத்துவம் போற்றுதும்

Thumi2021

மரங்களோடு வாழ்வார் விவேக்!

Thumi2021

Leave a Comment