Category : Uncategorized

Uncategorized இதழ் 20

மங்கையே மாதரே…..!

Thumi2021
18, 19ம் நூற்றாண்டுகளில் கேரளாவில் திருவிதாங்கூர் மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியை சேர்ந்தவர்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. அதில் முக்கியமானது, தாழ்த்தப்பட்ட பெண்கள் மார்பகத்தை மறைக்கும் மேலாடை அணிந்தால் வரி மற்றும் பெரிய