பதிவு

சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

Wnso New அமைப்பினரால் “சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்” என்ற தொனிப்பொருளில் முன்னெடுக்கப்பட்ட கல்விசார் திட்டத்திற்கு துமி அமைப்பினரால் மாணவர்களின் புத்தகப்பைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

May be an image of 2 people and outerwear

Related posts

நல்லோர் இணைவால், நம் இளையவர்களுக்கு இருசக்கரவண்டிகள் துமியால் வழங்கப்பட்டன!

Thumi2021

தோழமையுடன்..! 🤝

Thumi

துமியோடு தொடர்ந்து உதவும் தூயகரங்கள்

Thumi

Leave a Comment