பதிவு

சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

Wnso New அமைப்பினரால் “சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்” என்ற தொனிப்பொருளில் முன்னெடுக்கப்பட்ட கல்விசார் திட்டத்திற்கு துமி அமைப்பினரால் மாணவர்களின் புத்தகப்பைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

May be an image of 2 people and outerwear

Related posts

தோழமையுடன்..! 🤝

Thumi

உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

Thumi2021

பெண்தலைமைத்துவக் குடும்பங்களுக்கு அன்றாட தேவைப் பொருட்கள் அடங்கிய பொதிகள் வழங்கப்பட்டன

Thumi2021

Leave a Comment