இதழ் 33

குறுக்கெழுத்துப்போட்டி – 29

இடமிருந்து வலம் →

 1. பிரபலமான சுயசரிதை நூல்
 2. பறவை (குழம்பி)
 3. வாழ்த்து
 4. தானிய வகை
 5. மருத நிலம்
 6. அரச குலம் (குழம்பி)
 7. பள்ளிவாசல்
 8. வேகம் (திரும்பி)
 9. கழிவு வெளியேற்றும் உறுப்பு
 10. நீண்ட முடி
 11. நோய் அறிகுறி
 12. கிழக்கு இலங்கையில் ஆதிகோணநாயக்கர் கோவில் உள்ள இடம்

மேலிருந்து கீழ் 

 1. அரிச்சந்திரன் மனைவி
 2. செல்வம்
 3. பானை செய்பவன் (குழம்பி)
 4. ரஷ்ய ஒன்றியத்தின் பெயர்
 5. கட்டளை (தலைகீழ்)
 6. ஓவியக் குன்று
 7. எல்லையில் கட்டப்படுவது (தலைகீழ்)
 8. பாண்டவருக்கு சகுனி செய்தது
 9. மறைமுகமாக கூறுதல் (குழம்பி)
 10. கண்ணன் மேல் ராதை கொண்டது (தலைகீழ்)
 11. வரம் வேண்டி இருப்பது
 12. பாம்பைக் கண்டால் இதுவும் நடுங்கும் (தலைகீழ்)
 13. பர்வதம் (தலைகீழ்)

Related posts

அவளுடன் ஒரு நாள் – 01

Thumi2021

பாரதிகளை உருவாக்குவோம்!!!

Thumi2021

புதிர் 12 – தேடியது கிடைக்க தேனீக்களுக்கு உதவுங்கள்!

Thumi2021

Leave a Comment