பதிவு

தைப்பூசத்திருநாளில், தமிழ் தரணி சிறக்க, நாளை (28.01.2021) திறக்கிறது, கந்தபுராண ஆச்சிரமம்!

தைப்பூசத்திருநாளில், தமிழ் தரணி சிறக்க, நாளை (28.01.2021) திறக்கிறது, கந்தபுராண ஆச்சிரமம்!மாவைக்கந்தனின் அருட்பார்வையில், மயிலிட்டி மண்ணில், ஆதுரசாலையோடு, கலாநிதி.ஆறு திருமுருகன் (Aaruthirumurugan Aaruthirumurugan) அவர்களின் அயராத முயற்சியில் உருவாகும் உயர் பணியைப் போற்றி மகிழ்வோம்!வலி சுமந்த வலி.வடக்கில் வரலாறு நிலைக்கட்டும்!#கந்தபுராண_ஆச்சிரமம்#ஆதி_மயிலிட்டி

https://fb.watch/3iFVrw6ZrL/

Related posts

பெண்தலைமைத்துவக் குடும்பங்களுக்கு அன்றாட தேவைப் பொருட்கள் அடங்கிய பொதிகள் வழங்கப்பட்டன

Thumi2021

சிறார்களின் கல்விசார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

Thumi2021

தோழமையுடன்..! 🤝

Thumi

4 comments

Leave a Comment